BIỂU MẪU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ VIETTINBANK – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

0
19

 

                       NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE


         

PHIẾU  ĐĂNG KÝ /THAY ĐỔI THÔNG TIN DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG TRÍCH  NỢ TÀI KHOẢN

 (ÁP DỤNG CHO THU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ)

REGISTRATION /INFORMATION CHANGE FOR DIRECT DEBIT SERVICE

(APPLIED FOR ELECTRONIC TAX PAYMENT)

 

REGISTRATION /INFORMATION CHANGE FOR DIRECT DEBIT SERVICE

(APPLIED FOR ELECTRONIC TAX PAYMENT)

Kính gửi : Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh ………………………………………..…

To: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Branch ……………………………..…

1.     Dành cho khách hàng (đánh dấu vào mục thích hợp)/For Customer Use Only (Please check the appropriate box)

ĐĂNG KÝ/REGISTER THAY ĐỔI THÔNG TIN/INFORMATION CHANGE
SỬ DỤNG DỊCH VỤ

USE THE SERVICE

NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

STOP THE SERVICE

TÀI KHOẢN

ACCOUNT

THÔNG TIN KHÁC

OTHER INFORMATION

                                                                                                                           

Tên khách hàng/Customer name: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế/Taxpayer Identification Number : ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ/Address:………………………………….……….…………………….…………………………………………………………..…..

Điện thoại/Telephone Number: …………………………….………………….…Email:…………………………….…………….…….….

Số xê-ri chứng thư số/Digital Certificate Serial No.: …………………….…….Hiệu lực chứng thư/Valid through:…………………….

Chủ thể chứng thư số/Digital Certificate Owner: …………………………………………………………………………………….……..

Tên tổ chức cung cấp chứng thư số/Certificate Authority: ……………………………………………………………………….……..

Số tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ NTĐT/Registered Account for Electronic tax payment Service: …………………………

Cam kết của khách hàng/ Customer’s Commitment

–       Kể từ ngày Phiếu đăng ký/Thay đổi thông tin này được Ngân hàng chấp thuận cho đến khi Ngân hàng nhận được Phiếu đăng ký/Thay đổi thông tin thay thế, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng: Ngay khi ngân hàng nhận được Giấy nộp tiền của Tôi/chúng tôi được gửi từ Cổng thông tin của Tổng cục Thuế, Ngân hàng có quyền trích/ghi nợ tài khoản nêu trên để thực hiện việc chuyển tiền nộp thuế theo thông tin tại Giấy nộp tiền.

–       Đảm bảo đủ số dư trong tài khoản tại thời điểm Ngân hàng thực hiện trích Nợ tài khoản để thanh toán thuế và chi trả các loại phí liên quan (nếu có) theo quy định của Ngân hàng.

–       Tự chịu trách nhiệm về việc nộp thuế chậm trễ, quá hạn do việc không duy trì đủ số dư hoặc khai báo sai thông tin nộp thuế.

–       Các thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin thu nộp thuế điện tử gửi đến từ Tổng Cục Thuế.

 

–       From the date when this Registration/ Information change is accepted by the Bank until you receives a replaced registration, I/We agrees that, upon receipt of my/our Deposit Slip via the General Department of Taxation’s Portal, The Bank is fully authorized  to direct debit the above account and transfer tax payment with given information.

 

–       Ensure sufficient account balance at the time the Bank debits the account to pay tax and other related fees (if any) in accordance with the Bank’s regulations.

–       Take all responsibilities and liabilities for any late payment due to not maintaining adequate account balance or false tax payment information declaration.

–       Ensure all registered information is accurate and accept responsibility for electronic tax payment information retrieved from the General Department of Taxation’s Portal.

 

…….………, ngày/date………./………../………….

                      Kế toán trưởng/Chief Accountant                                                    Chủ tài khoản/Account Owner

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign and write full name)                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/Sign, stamp and write full name)

 

 

 

2.     Dành cho Ngân hàng : (Xác nhận thông tin và dịch vụ khách hàng đã đăng ký)/ For Bank Use Only: (Confirmation of information and service registered by customer)

ĐĂNG KÝ/REGISTER THAY ĐỔI THÔNG TIN/INFORMATION CHANGE
SỬ DỤNG DỊCH VỤ

USE THE SERVICE

NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

STOP THE SERVICE

TÀI KHOẢN

ACCOUNT

THÔNG TIN KHÁC

OTHER INFORMATION

                                                                                                   
 

          Giao dịch viên/Teller

     Ngày/Date………/………/…………

         Kiểm soát viên/Supervisor

 

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG VIETTIN (tải tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here